Dansk Radonsikring tilbyder rådgivning og løsninger til at reducere radonniveauet i private hjem, firmaer og institutioner.

Hvad tilbyder vi

Dansk Radonsikring tilbyder individuelle løsningsmodeller til at nedbringe niveauet
af radon i bolig eller bygning

Vi har mere end 30 års praktisk erfaring inden for byggeri og renovering, og vi kan derfor udover rådgivning også tilbyde at udføre den totale håndværksmæssige løsning.

Vi har specialiseret os i ikke blot én men flere løsningsmodeller. Radonsikring kan udføres både som indvendig eller udvendig løsning i eller på en bygning – og i nogle tilfælde en kombination af begge for at opnå det bedste resultat. Vi arbejder udelukkende med materialer, der er godkendt til radonsikring.

Kontakt Dansk Radonsikring
for mere information

Davy Svensson

Jens Larsen

Årsag til radonproblemer

Årsagen til for høj radonkoncentration i bygninger kan skyldes flere faktorer. Udover bygningens geografiske placering kan der være konstruktionsmæssig eller ....

Hos Dansk Radonsikring kan du bestille:

  • Konsulent til gennemgang af hjem/bygning for valg af mulig løsningsmodel.
  • Et tilbud vedr. håndværksmæssig udførelse af valgt løsningsmodel.
  • Selve udførelsen af radonsikringen.
  • Installationsskjulere for aktiv radonsug.